smok

smok ที่ผ่านมามีการแสดงนิโคตินเพื่อกระตุ้นการปลดปล่อย 

smok

ที่ผ่านมามีการแสดง smok นิโคตินเพื่อกระตุ้นการปลดปล่อย CXCL8 จากนิวโทรฟิล 36 พวกเรามองเห็นการปลดปล่อย MMP-9 รวมทั้ง CXCL8 ที่มากขึ้นเมื่อสัมผัสกับ ECVE โดยมีและไม่มีนิวัวว่ากล่าวน ซึ่งชี้ว่าผลพวงกลุ่มนี้ขึ้นกับส่วนประกอบที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบอื่นๆ

จุดหมายหลักของเนื้อ smok หานี้เป็นการสำรวจประสิทธิภาพของ e-cigs ที่จะเกิดอันตราย พวกเราใช้นิวโทรฟิลจากคนที่ไม่เคยดูดบุหรี่ที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อหลบหลีกตัวแปรที่ทำให้เกิดความรู้สึกสับสนเหตุเพราะการสูบยาสูบยาสูบเรื้อรังหรือการอักเสบเรื้อรัง แม้กระนั้น การเรียนในอนาคตควรจะวิเคราะห์ผลของ e-cigs ต่อเซลล์ภูมิต้านทานที่แยกได้จากคนป่วยโรคปอดอุดกันเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่มีการเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของปอดอุดกันเรื้อรัง รวมทั้งนิวโทรฟิล มาวัวรฟาจในถุงลม รวมทั้ง CD8 T-cells ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเรารู้เรื่องผลพวงของ e-cigs ต่อผู้เจ็บป่วยที่มีลักษณะอาการอักเสบเรื้อรัง

ECVE กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการกระตุ้นนิวโทรฟิลอย่างเร็วซึ่งเดินต่อไปนานถึง 6 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่เคยรู้ว่าการได้รับ e-cigs บ่อยๆจะมีผลต่อนิวโทรฟิลยังไง แม้กระนั้นผลพวงฉับพลันที่กล่าวในที่นี้มีความคล้ายกับผลของสารสกัดจากควันที่เกิดจากบุหรี่ นี่ชี้ให้เห็นว่าการได้รับ e-cigs เรื้อรังอาจจะก่อให้มีการเปลี่ยนการอักเสบเรื้อรังที่คล้ายกันในผู้ดูดบุหรี่

ผลสรุป
พวกเราได้ชี้ให้เห็นว่า ECVE ก่อให้เกิดการโต้ตอบต่อการอักเสบจากนิวโทรฟิลของคนเรา ยาสูบกระแสไฟฟ้ามักถูกใช้เพื่อเลี่ยงผลพวงที่ไม่พึงปรารถนาของยาสูบทั่วๆไป เป็นต้นว่า นำมาซึ่งการอักเสบในปอด คำตอบของพวกเรานำมาซึ่งการก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับเพื่อการใช้ e-cig

การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้ามากขึ้นอย่างยิ่งในระดับนานาชาติ และก็ผลพวงต่อร่างกายของผู้คนยังคงไม่แน่นอน ในการศึกษาวิจัยนี้ พวกเราวัดเซลล์ต้นกำเนิดบุฝาผนังเส้นเลือด (EPCs) และก็ไมโครเวสิเคิล (MVs) ในอาสาสมัครวัยหนุ่มวัยสาวที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงภายหลังจากได้รับไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (ECV) ในระยะสั้นเพื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวของเส้นเลือด
แนวทางการ
ผู้ดูดบุหรี่ที่มีสุขภาพแข็งแรงปริมาณสิบหกคนถูกสุ่มออกเป็นสองกรุ๊ป ในขณะที่สัมผัสหรือเปล่าได้รับ ECV 10 ครั้งตรงเวลา 10 นาที ในต้นแบบครอสโอเวอร์ เก็บเนื้อเก็บตัวอย่างเลือดที่การวัดฐานรากแล้วก็ 1, 4 และก็ 1 วันข้างหลังการสัมผัส EPC (CD34 + CD309) และก็ MV ถูกพินิจพิจารณาโดยโฟลว์ไซโตมันข้นรี MV ถูกฟีโนไทป์ตามต้นตอ (เกล็ดเลือด (CD41), เยื่อบุฝาผนังเส้นเลือด (CD144), เม็ดเลือดขาว (CD45), โมโนไซต์ (CD14)) แล้วก็จำนวนปรมาณู (สีย้อม SYTO 13) ยิ่งกว่านั้น การแสดงออกของตัวบ่งชี้การอักเสบ ดังเช่น P-selectin (CD62P), E-selectin (CD62E), CD40-ligand (CD154) รวมทั้ง HMGB1 ถูกสำรวจ ไนตริกออกไซด์ที่หายใจออกแบบเศษส่วน (FeNO) ยังถูกวัดที่การวัดฐานรากและก็ภายหลังผ่านไป 1 วัน
ผล
ระดับ EPC ในเลือดมากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง 1 ชั่วโมงภายหลังได้รับ ECV และก็กลับสู่ค่าฐานรากภายหลังจาก 1 วัน มีเพียงแต่ MV ที่เป็นบวกของ E-selectin (แหล่งกำเนิดจากบุฝาผนังเส้นเลือด) เพียงแค่นั้นที่มากขึ้นบางส่วน ( p < 0.038) FeNO มิได้รับผลพวงจากการสัมผัสกับ ECV
ข้อสรุป
ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง การสูดดมไอยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ 10 ครั้งทำให้ EPC มากขึ้น การเพิ่มขึ้นนี้มีขนาดเสมอกันกับการสูบยาสูบแบบเริ่มแรกหนึ่งมวนตามที่พวกเราได้บอกให้เห็นที่ผ่านมา เมื่อเอามารวมกัน ผลกลุ่มนี้บางทีอาจเป็นสัญญาณของความเคลื่อนไหวของเส้นโลหิตที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้ภายหลังการสูดดมยาสูบอิเล็กทรอนิกส์สั้นๆการเรียนเพิ่มที่พินิจพิจารณาผลพวงต่อร่างกายหัวใจรวมทั้งเส้นโลหิตเป็นสิ่งจำเป็นเหตุเพราะตลาดยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเติบโตโดยตลอด…